15.6 ℃

Peatati AS Avies lennuettevõtja sertifikaat (AOC)

01.04.2016

Järelevalvetegevuse käigus tuvastas Lennuamet, et AS Avies ei ole suutnud osaliselt täita regulatsioonides kehtestatud nõudeid, mille kohaselt oleks tagatud lennuohutusstandartidele vastavus.

Selle tulemusel on tänasest (01.04.2016) AS Avies´i lennuettevõtja sertifikaat (AOC) peatatud kuueks kuuks või kuni peatamise aluseks olnud puuduste kõrvaldamiseni. Sertifikaadi peatumise ajal ei tohi AS Avies tegutseda lennuettevõtjana (pakkuda lennuteenust).
Peatumise perioodil on AS-il Avies võimalus restruktureerida ja parendada tegevusi ning kõrvaldada tuvastatud puudused.

Lennundusettevõtted peavad vastama regulatsioonides kehtestatud nõuetele, mille täitmist Lennuamet kontrollib (näiteks ohutusjuhtimissüsteemid, vastavusseiresüsteemid, maapealne teenindus, lennutegevus).

Pileti ostnud reisijatel tuleks ühendust võtta AS-iga Avies, vaidluste lahendamisel võib pöörduda abi saamiseks ka Tarbijakaitseameti poole.

Kuressaare ja Kärdla lennujaama tegevus jätkub teenuste osutamiseks.